LỊCH THI ĐẤU & KẾT QUẢ

Chọn ngày:
Hủy
Thời gian Trận đấu Tỉ số Giải đấu
Thứ 4, ngày 12/05/2021
09: 30 - 12/05
CAM QUÝT
XUÂN THỨ
3-2 3-1 3-2 Xem video
13: 30 - 12/05
LOVE-TÝ-THẦU-XM
HA-TM-CÔNG-TV
HÙNG CUA Xem video
13: 30 - 12/05
H.M.NHI - CAM QUÝT
NO1 - CHIPBOY
MẶC Xem video
19: 30 - 12/05
BIBI - VANELOVE
HỒNG ANH-TX
HÙNG CUA Xem video
Thứ 3, ngày 11/05/2021
09: 00 - 11/05
CAM QUÝT
CHIPBOY
3-2 3-1 3-2 Xem video
09: 30 - 11/05
THẦU - XI MĂNG
U98 - ANH HUY
3-2 1-3 2-1 Xem video
13: 30 - 11/05
HMN-TÝ-MĂNG
CB-KĐK-YUGI
3-0 3-2 1-2 Xem video
13: 30 - 11/05
TIỂU MÀN THẦU
VANELOVE
3-0 2-3 1-3 3-1 Xem video
19: 00 - 11/05
BIBI
CHIM SẺ ĐI NẮNG
HÙNG CUA Xem video
Thứ 2, ngày 10/05/2021
09: 00 - 10/05
CAM QUÝT
TRUY MỆNH
2-3 3-0 1-3 3-2 Xem video
09: 30 - 10/05
TIỂU MÀN THẦU
HEHE
3-0 3-1 3-1 Xem video
09: 30 - 10/05
VANELOVE - NHẤT
U98 - ANH HUY
0-3 3-2 3-2 Xem video
13: 30 - 10/05
H.M.NHI - CAM QUÝT
NO1-KAMACHI
2-3 3-0 2-3 Xem video
13: 30 - 10/05
BI-THẦU-TÝ-MĂNG
GUNNY-TX-98-YUGI
0-3 3-2 3-2 Xem video
19: 30 - 10/05
BI-LOVE-HMN-XM
HA-TX-CÔNG-YUGI
3-0 3-2 0-3 Xem video