Tý, TiTi vs U98, Văn Hưởng ngày 12/2/2019 || BLV: Thần Hoa

Bình luận