Hoàng Mai Nhi, Xi Măng vs VaneLove, Xuân Thứ ngày 9/2/2019 || BLV: Hùng

Bình luận