[Chung Kết 2vs2 Assyrian] Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Shen Long

Bình luận