[AOE Toàn Quốc] Bảng D - 3vs3 Random | Máy Sài Gòn | Ngày 05/01/2018. BLV ThuyCon

Bình luận