AOE Bé Yêu Cup 2018 - 2vs2 Shang Bảng D | Máy Xi Măng, Tễu | Ngày 21/4/2018, Có BL

Bình luận