2vs2 - VaneLove, Xuân Thứ vs Chipboy, Mạnh Hào ngày 08/10/2018 || BLV: Thần Hoa

Bình luận