2vs2- Cam Quýt, Tý vs Hoàng Mai Nhi, TMT ngày 02/12/2018

Bình luận