Video AOE 4 vs 4

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Video AOE 4 vs 4

  Tin mới

  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội vs Hà Nam || BLV: V_NHÃ
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội vs Skyred || BLV: V_LINDA
  Video AOE 4 vs 4
  BiBi Club vs Hà Nội || BLV: BBC
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội vs BiBi Club || BLV: LINDA
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội + Hà Nam vs BiBi Club || BLV: V_NHÃ
  Video AOE Random
  Hà Nội vs GameTV ngày 20/07/2018 || BLV: Linda
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội vs BiBi Club || BLV: V_LINDA
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội vs Nghệ An || BLV: V_LINDA
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội + Hà Nam vs BiBi Club || BLV: V_LINDA