Video AOE 2 vs 2

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Video AOE 2 vs 2

  Tin mới

  Video AOE 2 vs 2
  VaneLove, Xi Măng vs HeHe, Yugi || BLV: V_NHÃ
  Video AOE 2 vs 2
  BiBi, Dương Còi vs VaneLove, Xi Măng || BLV: BBC
  Video AOE 2 vs 2
  VaneLove, Xi Măng vs BiBi, Dương Còi || BLV: V_LINDA
  Video AOE 2 vs 2
  Xuân Thứ vs Vô Thường || BLV: B LONG