Solo

Tin mới

Assyrian
Chimsedinang vs Sóng xô bờ | Ngày 30-6-2013 |
Shang
Yugi vs Tiểu Thủy Ngư | Ngày 30-6-2013 |
Solo
Bán Kết AOE Tournament | Ngày 2-6-2013 |
Solo
Tứ Kết AOE Tournament | Ngày 2-6-2013 |
Solo
Solo
Solo
Tommy Trọc vs Yugi | Ngày 27-5-2013 |
Solo
Yugi vs Bé Con | Ngày 27-5-2013 |