Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Solo

  Tin mới

  Solo
  Tứ Kết AOE Tournament | Ngày 2-6-2013 |
  Solo
  Solo
  Solo
  Tommy Trọc vs Yugi | Ngày 27-5-2013 |
  Solo
  Yugi vs Bé Con | Ngày 27-5-2013 |
  Solo
  Solo
  Tommy Trọc vs Yugi | Ngày 11-4-2013 |
  Solo
  Solo
  Solo
  Solo
  Tutj vs Next Gà Rừng | Ngày 22-2-2013 |