Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Solo

  Tin mới

  Solo
  Cam Quýt vs HeHe || BLV: V_LINDA
  Solo
  VaneLove vs Hồng Anh || BLV: V_AKIHO
  Solo
  Solo
  VaneLove vs Gunny || BLV: V_NHÃ
  Solo
  BiBi vs VaneLove || BLV: Toạc
  Solo
  VaneLove vs BiBi || BLV: V_LINDA
  Solo
  VaneLove vs HeHe || BLV: V_NHÃ
  Solo
  VaneLove vs Gunny || BLV: V_Akiho
  Solo
  Xuân Thứ vs Vô Thường || BLV: V_NHÃ
  Solo
  [Chung Kết Solo Random] HeHe vs Chipboy