Solo

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Solo

  Tin mới

  Solo
  Solo Random || AOE TRUNG VIỆT 2018
  Solo
  Chim Sẻ Đi Nắng vs Cam Quýt || BLV: GameTV
  Solo
  Cam Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng || BLV: V_LINDA
  Solo
  Cam Quýt vs Chipboy || BLV: V_Thần Hoa
  Solo
  HeHe vs Quýt | Máy HeHe | Ngày 3/6/2018, Có BL
  Solo
  Solo
  Solo: HeHe vs VaneLove | Máy HeHe | Ngày 1/6/2018