Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Solo

  Tin mới

  Assyrian
  VaneLove vs Hồng Anh ngày 10/09/2018 || Có BL
  Assyrian
  VaneLove vs Hồng Anh ngày 03/09/2018 || BLV: Akiho
  AOE
  VaneLove vs No1 || BLV: Linda
  Assyrian
  Solo Assy - VaneLove vs Chipboy || BLV: V_Akiho
  Solo
  VaneLove vs Gunny ngày 19/08/2018 || BLV: Thần Hoa
  Video AOE Random
  Cam Quýt vs Gunny ngày 15/08/2018 || BLV: V_Nhã
  Solo
  VaneLove vs No1 || Live Stream
  Video AOE Random
  Xuân Thứ vs Vô Thường || BLV: V_Nhã