Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Solo

  Tin mới

  Solo
  VaneLove vs BiBi ngày 14/12/2018 || BLV: V_Linda
  Solo
  Solo
  Solo Random - Cam Quýt vs Gunny || BLV: V Nhã
  Solo
  Solo Random - Cam Quýt vs BiBi || BLV: V_Nhã
  Solo
  Solo Random - Xi Măng vs Beo || BLV: V_Nhã
  Solo
  VaneLove vs No1 ngày 11/11/2018 || BLV: V_Mun
  Solo
  Cam Quýt vs No1 ngày 9/11/2018 || BLV: V_Mun
  Solo
  Hoàng Mai Nhi vs No1 ngày 8/11/2018 || BLV: Linda
  Solo
  Cam Quýt vs Tiểu Màn Thầu || BLV: V_NHÃ