Shang

Tin mới

Solo
Shang
Yugi vs Bé Con | Ngày 20-7-2013 |
Shang
Yugi vs Tiểu Thủy Ngư | Ngày 30-6-2013 |
Solo
Yugi vs Bé Con | Ngày 27-5-2013 |
Solo
Solo
Solo
Assyrian
Dinosaur vs Khủng Long | Ngày 13-5-2013 |
Shang
Solo
Yugi vs Võ Lực | Ngày 16-5-2013 |