Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Shang

  Tin mới

  Solo
  Shang
  Yugi vs Bé Con | Ngày 20-7-2013 |
  Shang
  Yugi vs Tiểu Thủy Ngư | Ngày 30-6-2013 |
  Solo
  Yugi vs Bé Con | Ngày 27-5-2013 |
  Solo
  Solo
  Solo
  Assyrian
  Dinosaur vs Khủng Long | Ngày 13-5-2013 |
  Shang
  Solo
  Yugi vs Võ Lực | Ngày 16-5-2013 |