Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Tường thuật trực tiếp giải AOE Hà Nội Open 6 ngày 27/12/2017

  Tường thuật trực tiếp diễn biến thi đấu và kết quả ngày thi đấu đầu tiên tại giải Hà Nội Open 6 Championship. Ngày 27/12/2017 solo Assyrian và solo Shang
   
  Chi tiết cập nhật liên tục tại: https://goo.gl/SSnzis

   

  Bình luận