AOE

Chuyên trang về AOE trên VECTV

Lịch thi đấu Vec Ngày 23/03/2020

Lịch thi đấu Clan BiBiClub: 

Lịch thi đấu Clan Hà Nội: 

Lịch thi đấu Clan Hà Nam: fix kèo 13:30
Titi, Alonso, War, Sĩ vs Anh Huy, Boom, Ver, Văn Hưởng 

Bình luận