Kết quả vòng bảng 2vs2

 

Vòng 1/16, thi đấu lúc 9h ngày 02/11/2014

Nhất A vs Nhì B

Long Phi Bất Bại+MeoMeo

4

1

Tutj+Embé

 

Nhất B vs Nhì A

TOM+Vô Thường

4

0

X_Man+Ninja

 

Nhất C vs Nhì D

Hoàng Mai Nhi+VaneLove

4

0

Truy Mệnh+Sát Nhân

 

Nhất D vs Nhì C

Gunny+Tiểu Bạch Long

4

3

Việt+Hào

 

Nhất E vs Nhì F

Cam Quýt+Jerry

4

1

Ver+U15 Club

 

Nhất F vs Nhì E

No1+Chipboy

2

4

Linda+Dino

 

Nhất G vs Nhì H

Chimsedinang+Hồng Anh

4

0

Yuchi+SSS

 

Nhất H vs Nhì G

BiBi+HeHe

4

0

Super+Forever

Ép Đời: Núi - Per - 7p18
 

BẢNG A

LongPhiBatBai + Meomeo

3 0

Hải Sơn + Tiger

LongPhiBatBai + Meomeo

3 0

9x_Pro + Tý

LongPhiBatBai + Meomeo

3 2

X_man +Ninja

Hải Sơn + Tiger

   

9x_Pro + Tý

Hải Sơn + Tiger

0 3

X_man +Ninja

9x_Pro + Tý

0 3

X_man +Ninja

Nhất LongPhiBatBai + Meomeo     Nhì X_man +Ninja

BẢNG B

Tom + Vô Thường

3 0

Chí Phèo+MaiLinh

Tom + Vô Thường

3 2

Tutj+EmBe

Tom + Vô Thường

3 2

Bò Sữa + HuyKÒ

Chí Phèo+MaiLinh

0 3

Tutj+EmBe

Chí Phèo+MaiLinh

   

Bò Sữa + HuyKÒ

Tutj+EmBe

3 0

Bò Sữa + HuyKÒ

Nhất  Tom + Vô Thường     Nhì Tutj+EmBe

BẢNG C

HoanngMaiNhi+VaneLove

3 0

Bống+Ola

HoanngMaiNhi+VaneLove

3 0

Lãng Khách 1 + 2

HoanngMaiNhi+VaneLove

3 1

Việt + Hào

Bống+Ola

3 0

Lãng Khách 1 + 2

Bống+Ola

1 3

Việt + Hào

Lãng Khách 1 + 2

0 3

Việt + Hào

Nhất HoanngMaiNhi+VaneLove     Nhì Việt + Hào

BẢNG D

Gunny+Tiểu Bạch Long

3 2

Mới Tập Chơi 1+2

Gunny+Tiểu Bạch Long

3 2

Truy Mệnh+Sát Nhân

Gunny+Tiểu Bạch Long

3 0

Chém + Tiếnnx

Truy Mệnh+Sát Nhân

3 0

Mới Tập Chơi 1+2

Truy Mệnh+Sát Nhân

3 1

Chém + Tiếnnx

Mới Tập Chơi 1+2

3 2

Chém + Tiếnnx

Nhất Gunny+Tiểu Bạch Long     Nhì Truy Mệnh+Sát Nhân

BẢNG E

Cam Quýt+Jerry

3 0

Mỹ Đình+Chuồn Chuồn

Cam Quýt+Jerry

2 3

Linda+Dino

Cam Quýt+Jery

3 1

Zidan+Tuân Tiền Hải

Mỹ Đình+Chuồn Chuồn

3 1

Linda+Dino

Mỹ Đình+Chuồn Chuồn

3 1

Zidan+Tuân Tiền Hải

Zidan+Tuân Tiền Hải

1 3

Linda+Dino

Nhất bảng Cam Quýt+Jery     Nhì bảng Linda+Dino

Cam+Jerry, Linda+Dino, MD+CC: 3 đội bằng điểm, tính hiếu số đối đấu giữa 3 cặp đấu

Cam+Jerry +2. Linda+Dino: -1. Mỹ Đình+Chuồn Chuồn: -1.

Linda+Dino và MD+CC cùng hệ số thắng bại xét đến số trận thắng giữa các đội trong

nhóm bằng điểm nhau. 

Cặp Linda và Dino thắng 4 trận, MĐ+CC thắng 3 trận

BẢNG F

No1+Chipboy

3 0

HoangDao+Xi Măng

No1+Chipboy

3 1

Lĩnh Nam +An

No1+Chipboy

3 0

Ver+U15 Club

Lĩnh Nam +An

3 0

HoangDao+Xi Măng

Lĩnh Nam +An

2 3

Ver+U15 Club

HoangDao+Xi Măng

2 3

Ver+U15 Club

Nhất bảng  No1+Chipboy     Nhì bảng Ver+U15 Club

BẢNG G

Chimsedinang+Hồng Anh

3 1

Bé Bự+Black

Chimsedinang+Hồng Anh

3 0

Super+Forever

Chimsedinang+Hồng Anh

3 0

Vinh+Quân

Super+Forever

3 0

Bé Bự+Black

Super+Forever

2 3

Vinh+Quân

Bé Bự+Black

3 1

Vinh+Quân

Nhất Chimsedinang+Hồng Anh    

Nhì Super+Forever

Super+Fo, Vĩnh+Quân, Bé Bự+Black: 3 đội bằng điểm, tính hiếu số đối đấu giữa 3 cặp đấu

Super+Forever +2. Bé Bự+Black: -1 Vĩnh+Quân: -1

BẢNG H

BiBi+HeHe

3 1

Kadic+Mankichi

BiBi+HeHe

3 0

Yuchi+SSS

BiBi+HeHe

3 2

Tsunami+Khát Máu

Yuchi+SSS

3 0

Kadic+Mankichi

Yuchi+SSS

3 2

Tsunami+Khát Máu

Kadic+Mankichi

1 3

Tsunami+Khát Máu

 Nhất Bibi Hehe      Nhì Yuchi+SSS

 

Bình luận