Kết quả các cặp đấu vòng Chung Kết, Bán Kết, Tứ Kết, 1/16 giải Solo Random 2014,ket qua cac cap dau vong chung ket ban ket tu ket 116 giai solo random 2014

Update liên tục kết quả và các cặp đấu ở vòng tiếp theo, vui lòng F5 để cập nhật kết quả

VÒNG 1/16

A Cam Quýt 3 - 0
Keng Mũm Mĩm
B Gunny 3 - 0
1412
C
G_Chipboy
3 - 0
E^n
D Phương Tú 0 - 0
E Trịnh Quang Sự 3 - 1
Phương Thảo
F Em Be 2 - 3
Kaze
G Tễu 0 - 3
XMAN
H Vô Thường 3 - 1
MyDinh
I Hoàng Mai Nhi 3 - 0
Dinosaur
J Yugi 3 - 0
G_Núi
K He He 3 - 1
Nhất Hổ
L Bi Bi 1 - 3
Vane_Love
M Hứa Văn Cường 1 - 3
G_No1
N G_HỒNG ANH 1 - 3
G_ChimSeDiNang
O LongPhjBatBaj 3 - 1
LinDa
P Black 3 - 2
Xi Măng
VÒNG 1/8
Q Cam Quýt 3 - 2
Gunny
R G_ChipBoy 1 - 3
Phương Tú
S Trịnh Quang Sự 3 - 1
Kaze
T X_man 1 - 3
Vô Thường
U HoangMaiNhi 3 - 1
YuGi
V HeHe 0 - 3
Vane_Love
W G_No1 3 - 1
G_ChimSeDiNang
X ChjpDepZaj 2 - 3
Black
VÒNG TỨ KẾT
TK1 Cam Quýt 3 - 4
Phương Tú
 
TK2 Vô Thường 4 - 0 Trịnh Quang Sự
TK3 HoangMaiNhi 3 - 4
Vane_love
TK4 G_No1 1 - 4
Black
VÒNG BÁN KẾT
BK1 VaneLove 4 - 2 Black
BK2 Phương Tú 3 - 4 Vô Thường
CHUNG KẾT & GIẢI 3 - 4
CK VaneLove 5 - 2 Vô Thường
3 - 4 Black Đồng hạng 3 Phương Tú

 

Bình luận