Hướng dẫn sử dụng VECTV

Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:

- Tài khoản không tồn tại => sử dụng SỐ ĐIỆN THOẠI

Hướng dẫn cập nhật số điện thoại:

- TÀI KHOẢN -> THAY ĐỔI HỒ SƠ

- Nhập số điện thoại

- Xác minh số điện thoại

- Nhập mã gửi về điện thoại(nếu đăng nhập facebook liên kết số điện thoại thì bỏ qua bước này)

Hướng dẫn lấy mã pin:

- Đăng nhập => Tài khoản => Đổi mã pin

- Xác minh qua số điện thoại bạn đã đăng ký

- Nhập mã gửi về điện thoại(nếu đăng nhập facebook liên kết số điện thoại thì bỏ qua bước này)

Hướng dẫn chuyển tiền:

- Cách lấy ID: Tài khoản => Thay đổi hồ sơ

- Nhập ID người nhận tiền. Hiện tên người nhận là ID hợp lệ

- Nhập số tiền cần chuyển và mã pin(cách lấy mã pin như trên).

 

Bình luận