Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Hướng dẫn sử dụng VECTV

  Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:

  - Tài khoản không tồn tại => sử dụng SỐ ĐIỆN THOẠI

  Hướng dẫn cập nhật số điện thoại:

  - TÀI KHOẢN -> THAY ĐỔI HỒ SƠ

  - Nhập số điện thoại

  - Xác minh số điện thoại

  - Nhập mã gửi về điện thoại(nếu đăng nhập facebook liên kết số điện thoại thì bỏ qua bước này)

  Hướng dẫn lấy mã pin:

  - Đăng nhập => Tài khoản => Đổi mã pin

  - Xác minh qua số điện thoại bạn đã đăng ký

  - Nhập mã gửi về điện thoại(nếu đăng nhập facebook liên kết số điện thoại thì bỏ qua bước này)

  Hướng dẫn chuyển tiền:

  - Cách lấy ID: Tài khoản => Thay đổi hồ sơ

  - Nhập ID người nhận tiền. Hiện tên người nhận là ID hợp lệ

  - Nhập số tiền cần chuyển và mã pin(cách lấy mã pin như trên).

   

  Bình luận