Kênh 4 || Việt Nam vs Trung Quốc | VN_Chim Sẻ Đi Nắng vs VN_Tý |