VaneLove, Xi Măng | VaneLove, Xi Măng vs HeHe, Hoàng CN |