2vs2 Random | Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Mạnh Hào, U98 |