Hà Nội vs GameTV ngày 20/04/2019 | Hà Nội vs GameTV |