Kết quả các cặp đấu vòng Chung Kết, Bán Kết, Tứ Kết, 1/16 giải Solo Random 2014,ket qua cac cap dau vong chung ket ban ket tu ket 116 giai solo random 2014

Hình ảnh lễ Trao giải và Cập Nhật Kết quả giải Solo Random 2014

| 21-09-2014

Update liên tục kết quả và các cặp đấu ở vòng tiếp theo, vui lòng F5 để cập nhật kết quả

VÒNG 1/16

A Cam Quýt 3 - 0
Keng Mũm Mĩm
B Gunny 3 - 0
1412
C
G_Chipboy
3 - 0
E^n
D Phương Tú 0 - 0
E Trịnh Quang Sự 3 - 1
Phương Thảo
F Em Be 2 - 3
Kaze
G Tễu 0 - 3
XMAN
H Vô Thường 3 - 1
MyDinh
I Hoàng Mai Nhi 3 - 0
Dinosaur
J Yugi 3 - 0
G_Núi
K He He 3 - 1
Nhất Hổ
L Bi Bi 1 - 3
Vane_Love
M Hứa Văn Cường 1 - 3
G_No1
N G_HỒNG ANH 1 - 3
G_ChimSeDiNang
O LongPhjBatBaj 3 - 1
LinDa
P Black 3 - 2
Xi Măng
VÒNG 1/8
Q Cam Quýt 3 - 2
Gunny
R G_ChipBoy 1 - 3
Phương Tú
S Trịnh Quang Sự 3 - 1
Kaze
T X_man 1 - 3
Vô Thường
U HoangMaiNhi 3 - 1
YuGi
V HeHe 0 - 3
Vane_Love
W G_No1 3 - 1
G_ChimSeDiNang
X ChjpDepZaj 2 - 3
Black
VÒNG TỨ KẾT
TK1 Cam Quýt 3 - 4
Phương Tú
 
TK2 Vô Thường 4 - 0 Trịnh Quang Sự
TK3 HoangMaiNhi 3 - 4
Vane_love
TK4 G_No1 1 - 4
Black
VÒNG BÁN KẾT
BK1 VaneLove 4 - 2 Black
BK2 Phương Tú 3 - 4 Vô Thường
CHUNG KẾT & GIẢI 3 - 4
CK VaneLove 5 - 2 Vô Thường
3 - 4 Black Đồng hạng 3 Phương Tú

 

Từ Khóa Hình, ảnh, lễ, Trao, giải, , Cập, Nhật, Kết, quả, giải, Solo, Random, 2014, | Online: 1808
Có Thể Bạn Quan Tâm
Các bài viết khác