Game thủ: TiTi

Thông tin game thủ

Game thủ: TiTi

Chuyển động AoE, Kết thúc hợp đồng cho mượn, Game thủ TiTi chính thức quay trở...
Sau một thời gian sinh hoạt ở Team Hà Nội theo dạng hợp đồng cho mượn để tích lũy thêm...