Game thủ: Hồng Anh

Thông tin game thủ

Sinh ngày: 1-6-1996

Clan đang thi đấu: THÁI BÌNH

Quê quán: Việt Trì - Phú Thọ

 

Sở trường: solo Random, Shang, Assyrian

 

Sở đoản:

 

 

 

Game thủ: Hồng Anh