Game thủ: HeHe

Thông tin game thủ

Sinh ngày: 1-6-1996

Clan đang thi đấu: Skyred

Quê quán: Hà Nội

Sở trường: solo Random, 44 Random

Sở đoản:

 

Game thủ: HeHe