Game thủ: Chim Sẻ Đi Nắng

Thông tin game thủ

Sinh ngày: 1-6-1996

Quê quán: Hà Nội

 

Sở trường

 

Sở đoản:

 

 

 

Game thủ: Chim Sẻ Đi Nắng