EVENT DỰ ĐOÁN KGV-JACKPOT (update liên tục),event du doan kgvjackpot update lien tuc

EVENT DỰ ĐOÁN KGV-JACKPOT (update liên tục)

| 06-11-2016

 


TỔNG KẾT EVENT DỰ ĐOÁN KGV-JACKPOT SỐ 14, 10h30 ngày 11/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 800.000 FCOIN

Kết quả KGV 10h30 ngày 11/9/2016 - Loại quân về nhiều nhất Assy (20 quân)

- Tổng số người tham gia dự đoán: 140 - Số người có cùng dự đoán Assy: 16

Trong 16 người có dự đoán đúng loại quân Shang có 9 người đủ điều kiện sai lệch +-3 nhưng chỉ có 3 người đủ điều kiện DỰ ĐOÁN SỚM NHẤT. Cả 3 ID trúng thưởng đều đạt đủ điều kiện để nhận giải (có phát sinh giao dịch, có tham gia dự đoán, có phát sinh nạp FCOIN trong  1 tháng gần nhất)

Xin chúc mừng chủ nhân ID 11516 (Thếgiới Nào Cóchântình) được khởi tạo lúc 23:50:48 ngày 05-09-2014 đã là người dành giải ĐẶC BIỆT với thời gian dự đoán SỚM NHẤT và CÓ SAI LỆCH +-0. Giải thưởng 800.000 FCOIN sẽ được trao ngay cho người trúng giải khi chủ nhân ID này xác nhận lại với BTC.

Xin chúc mừng 2 ID còn lại đã được giải Nhì, Ba (cũng có sai lệch +-0 nhưng dự đoán muộn hơn)

- Giải Nhì: ID 29729 (vuagoong): 200.000 FCOIN với dự đoán Assy 20 (sai lệch +-0)

- Giải Ba: ID 3695 (0973111021): 100.000 FCOIN với dự đoán Assy 20 (sai lệch +-0)


TỔNG KẾT EVENT DỰ ĐOÁN KGV-JACKPOT SỐ 13, 20h ngày 10/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 500.000 FCOIN

Kết quả KGV 20h ngày 10/9/2016 - Loại quân về nhiều nhất Pho (20 quân)

- Tổng số người tham gia dự đoán: 161 - Số người có cùng dự đoán Pho: 8

Danh sách những người tham gia dự đoán loại quân Pho về nhiều nhất

Trong 8 người có dự đoán đúng loại quân Pho có 2 người có đủ điều kiện DỰ ĐOÁN SỚM NHẤT + SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG DỰ ĐOÁN SAI LỆCH TRONG PHẠM VI +-3 - 2 ID trúng thưởng thì chỉ có người dành giải Nhất là đạt đủ điều kiện để nhận giải (có phát sinh giao dịch, có tham gia dự đoán, có phát sinh nạp FCOIN trong  1 tháng gần nhất)

Giải Nhì do người trúng thưởng không đủ điều kiện nhận giải và Giải Ba không có người trúng thưởng nên giải Nhì và Ba (200.000 và 100.000 FCOIN) sẽ được cộng vào quỹ KGV-JACKPOT số 14

- Giải Nhất: ID 18180 (Trường Paris): 300.000 FCOIN với dự đoán Pho 8 (sai lệch +-3)


TỔNG KẾT EVENT DỰ ĐOÁN KGV-JACKPOT SỐ 12, 10h30 ngày 10/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 500.000 FCOIN

Kết quả KGV 10h30 ngày 11/9/2016 - Loại quân về nhiều nhất Shang (20 quân)

- Tổng số người tham gia dự đoán: 149 - Số người có cùng dự đoán Shang: 8

Danh sách những người tham gia dự đoán loại quân Shang về nhiều nhất

Trong 8 người có dự đoán đúng loại quân Shang có 3 người có đủ điều kiện DỰ ĐOÁN SỚM NHẤT + SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG DỰ ĐOÁN SAI LỆCH TRONG PHẠM VI +-3. Cả 3 ID trúng thưởng đều đạt đủ điều kiện để nhận giải (có phát sinh giao dịch, có tham gia dự đoán, có phát sinh nạp FCOIN trong  1 tháng gần nhất)

Xin chúc mừng 3 ID đã được giải Nhất, Nhì, Ba

- Giải Nhì: ID 9288 (Duong Tien): 300.000 FCOIN với dự đoán Shang 8 (sai lệch +-1)

- Giải Nhì: ID 182161 (Kurakao): 200.000 FCOIN với dự đoán Shang 7 (sai lệch +-1)

- Giải Ba: ID 1804585 (vanls1102): 100.000 FCOIN với dự đoán Shang 11 (sai lệch +-3)


TỔNG KẾT EVENT DỰ ĐOÁN KGV-JACKPOT SỐ 11 19h30 ngày 9/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 4.300.000 FCOIN

Trước hết BQT VECTV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Event KGV-JACKPOT trong suốt thời gian 11 vòng đấu vừa qua. Sau 11 lượt dự đoán nhiều hồi hộp, hấp dẫn và căng thẳng với số giải thưởng tích lũy lên tới 4.300.000 FCOIN thì giải thưởng ĐẶC BIỆT cũng đã xác định chủ nhân trong EVENT KGV-JACKPOT SỐ 11.

Số người tham gia dự đoán quân về nhiều nhất của KGV 19h30 ngày 9/12/2016

Loại quân về nhiều nhất sau 25 lượt quay Greek, 18 lần

Xin chúc mừng chủ nhân ID 135022 (liemchelsea) được khởi tạo lúc 13:33:52 ngày 27-11-2015 đã là người dành giải ĐẶC BIỆT sau 11 lượt dự đoán. Giải thưởng 4.300.000 FCOIN sẽ được trao ngay cho người trúng giải khi chủ nhân ID này xác nhận lại với BTC.

ID 135022 đã tham gia dự đoán lúc 19:12:25 ngày tại dải IP 117.0.34.244, dự đoán quân về nhiều nhất là Greek với đáp áp có SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG ĐÁP ÁN là 14 (KHÔNG CÓ SAI LỆCH NÀO)

BTC cũng xin chúc mừng 2 ID đã dành giải Nhì và Ba ở Event KGV-JACKPOT số 11 này 

- Giải Nhì: ID 182161 (Kurakao): 200.000 FCOIN với dự đoán Greek 15 (sai lệch +-1)

- Giải Ba: ID 122622 (TrieuLinhNhi): 100.000 FCOIN với dự đoán Greek 13 (sai lệch +-1)

Danh sách tham gia dự đoán quân Greek về nhiều nhất

Mời các ID trúng thưởng liên hệ với BTC để xác nhận và nhận giải.


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 10, 10h30 ngày 9/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 4.300.000 FCOIN

- Loại quân về nhiều nhất trong 25 lượt quay: Per (18 quân)

- Tổng số người tham gia dự đoán: 184 - Số người có cùng dự đoán Per: 12

Trong 12 người có dự đoán đúng loại quân Per có 4 người có đủ điều kiện SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG DỰ ĐOÁN SAI LỆCH TRONG PHẠM VI +-3. Nhưng chỉ có 3 người đoạt giải theo thứ tự DỰ ĐOÁN ĐÚNG - SỚM NHẤT và SAI LỆCH ÍT NHẤT. Cả 3 ID trúng thưởng đều đạt đủ điều kiện để nhận giải (có phát sinh giao dịch, có tham gia dự đoán, có phát sinh nạp FCOIN trong  1 tháng gần nhất)

Xin chúc mừng 3 ID đã đạt giải

- Giải Nhất: ID 78888 (brokenheart90): 300.000 FCOIN với dự đoán Per 13 (sai lệch +-1)

- Giải Nhì: ID 56070 (myfrien): 200.000 FCOIN với dự đoán Per 13 (sai lệch +-1)

- Giải Ba: ID 125485 (Nguyễn Tuấn): 100.000 FCOIN với dự đoán Per 14 (aai lệch +-2)

Mời bạn trúng thưởng liên hệ để xác nhận và nhận giải qua facebook: https://www.facebook.com/hungnguyentran2208


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 9, 20h ngày 8/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 3.900.000 FCOIN

- Do có 3 loại quân có số lượng cùng giống nhau Assy, Greek và Min cùng 17 quân, KHÔNG CÓ LOẠI QUÂN NHIỀU NHẤT nên SẼ KHÔNG TRAO THƯỞNG. Tổng giá trị giải thưởng 600.000 FCOIN sẽ được cộng vào quỹ KGV-JACKLOT số 10

Kết quả Khung Giờ Vàng 20h ngày 8/11/2016

Danh sách người tham gia dự đoán Khung Giờ Vàng 20h ngày 8/11/2016


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 8 10h30 ngày 8/11/2016

QŨY KGV-JACKPOT: 3.100.000 FCOIN

- Do có 2 loại quân có số lượng cùng giống nhau Rom và Cat cùng 18 quân, KHÔNG CÓ LOẠI QUÂN NHIỀU NHẤT nên SẼ KHÔNG TRAO THƯỞNG. Tổng giá trị giải thưởng 600.000 FCOIN sẽ được cộng vào quỹ KGV-JACKLOT số 9


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 7 (19h30 ngày 7/11/2016)

QŨY KGV-JACKPOT: 2.500.000 FCOIN

- Do có 3 loại quân có số lượng cùng giống nhau Assy, Baby và Pho cùng 18 quân, KHÔNG CÓ LOẠI QUÂN NHIỀU NHẤT nên SẼ KHÔNG TRAO THƯỞNG. Tổng giá trị giải thưởng 600.000 FCOIN sẽ được cộng vào quỹ KGV-JACKLOT số 8


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 6 (10h30 ngày 7/11/2016)

QŨY KGV-JACKPOT: 1.900.000 FCOIN

- Do có 2 loại quân có số lượng cùng giống nhau Egyp và Pal cùng 18 quân, KHÔNG CÓ LOẠI QUÂN NHIỀU NHẤT nên SẼ KHÔNG TRAO THƯỞNG. Tổng giá trị FCOIN 600.000 FCOIN sẽ được cộng vào quỹ KGV-JACKLOT số 7


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 5 (19h30 ngày 6/11/2016)

QŨY KGV-JACKPOT: 1.300.000 FCOIN

- Do có 2 loại quân có số lượng cùng giống nhau Sum và Cat cùng 18 quân, KHÔNG CÓ LOẠI QUÂN NHIỀU NHẤT nên SẼ KHÔNG TRAO THƯỞNG. Tổng giá trị FCOIN 600.000 FCOIN sẽ được cộng vào quỹ KGV-JACKLOT số 6


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 4 (10h30 ngày 6/11/2016)

QŨY KGV-JACKPOT: 1.000.000 FCOIN

Bảng kết quả KGV 10h30 ngày 6/11/2016

- Loại quân về nhiều nhất trong 25 lượt quay: Rom (19 quân) 
- Tổng số người tham gia dự đoán: 87
- Số người có cùng dự đoán Rom: 6

Danh sách số người tham gia có dự đoán Rom

Trong 6 người có dự đoán đúng loại quân Rom thì chỉ duy nhất một người có đủ điều kiện SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG DỰ ĐOÁN SAI LỆCH TRONG PHẠM VI +-3. Giải Nhì và Ba không có ai trúng thưởng nên số FCOIN của 2 giải này sẽ được cộng vào quỹ KGV-LOTT số 5. Tổng quỹ KGC-LOTT số 5 là: 1.300.000 FCOIN

Xin chúc mừng ID 6259 (Duong Nguyen) đã dành giải nhất trị giá: 300.000 FCOIN với dự đoán Rom và sai lệch +-1

Mời bạn trúng thưởng liên hệ để xác nhận và nhận giải qua facebook: https://www.facebook.com/hungnguyentran2208


KẾT QUẢ KGV-JACKPOT SỐ 3 (20h ngày 5/11/2016)

QŨY KGV-JACKPOT: 400.000 FCOIN

Bảng kết quả KGV 20h ngày 5/11/2016

- Loại quân về nhiều nhất trong 25 lượt quay: Mac (20 quân) 
- Tổng số người tham gia dự đoán: 98
- Số người có cùng dự đoán Mac: 03

Danh sách người có dự đoán Mac

Rất tiếc cả 3 người có dự đoán Mac đã không đủ điều kiện SAI LỆCH TRONG PHẠM VI +-3.

Không có ai trúng thưởng nên toàn bộ FCOIN giải thưởng của KGV-LOTT số 3 sẽ được cộng vào quỹ. Quỹ KGV-LOTT số 4: 1.000.000 FCOIN


I - LOẠI DỰ ĐOÁN

1. TÊN LOẠI QUÂN VỀ NHIỀU NHẤT TRONG 25 LƯỢT QUAY KHUNG GIỜ VÀNG

2. DỰ ĐOÁN ĐÚNG kèm điều kiện có SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG ĐÁP ÁP ĐƯỢC PHÉP SAI LỆCH TRONG PHẠM VI +-3

Bạn đăng nhập vào kênh VEC-1 và làm theo hướng dẫn ở hình để tham gia dự đoán

II - GIẢI THƯỞNG

- Giải nhất: 300.000 FCOIN 
- Giải nhì: 200.000 FCOIN 
- Giải ba: 100.000 FCOIN

*** Trong trường hợp không có người đủ điều kiện sai lệch trong PHẠM VI +- 3 SẼ ÁP DỤNG KIỂU JACKPOT:

GIẢI THƯỞNG SẼ ĐƯỢC TÍCH LŨY CHO EVENT TIẾP THEO. SỐ FCOIN TÍCH LŨY SẼ ĐƯỢC CỘNG DỒN CHO ĐẾN KHI CÓ NGƯỜI TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT.

*** GIẢI ĐẶC BIỆT: NGƯỜI CÓ DỰ ĐOÁN ĐÚNG LOẠI QUÂN VÀ CÓ SAI LỆCH SỐ NGƯỜI CÓ CÙNG ĐÁP ÁN LÀ +-0


SỐ FCOIN CỘNG DỒN SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO UPDATE THƯỜNG XUYÊN TRONG MỖI LẦN THÔNG BÁO MỞ EVENT KHUNG GIỜ VÀNG

III - ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ ĐOÁN

1. Dự đoán giành cho toàn bộ các thành viên có tài khoản tại websitehttp://vectv.net
2. Mỗi một Tài Khoản được dự đoán tối đa 1 LẦN
3. Mỗi một dải iPhone được dự đoán 1 LẦN (tránh dùng nhiều ID clone than gia sự đoán)
4. Tài khoản (ID) phải đăng ký đầy đủ thông tin gồm: email, số điện thoại.
5. Tài khoản (ID) trúng giải phải ĐỦ MỘT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN sau:
- Có phát sinh nạp FCOIN trong 1 tháng gần nhất
- Có phát sinh giao dịch FCOIN trong 1 tháng gần nhất
- Có tham gia chơi dự đoán trong 1 tháng gần nhất
- Tài khoản (ID) phải được tạo trước 1/10/2016

IV - THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI

1. Thời gian tổng kết và thông báo kết quả: trong vòng 30p khi kết thúc GIỜ VÀNG 
2. Thời gian xác nhận trúng giải và trao thưởng trong vòng 12h kể từ khi thông báo

Từ Khóa EVENT, DỰ, ĐOÁN, KGV-JACKPOT, (update, liên, tục), | Online: 3049
Có Thể Bạn Quan Tâm
Các bài viết khác