Cập nhật Kết Quả vòng bảng giải AoE Solo Random 2014 - 2,cap nhat ket qua vong bang giai aoe solo random 2014 2

Cập nhật Kết Quả vòng bảng giải AoE Solo Random 2014 - 2

| 21-09-2014

Bảng 11: Nhất Embe | Nhì Chimsedinag

G_CSDN 2 - 3 Em Bé
G_CSDN 3 - 0 Tài Còi
G_CSDN 3 - 0 Nguyễn Tiến Lâm
Em Bé 3 - 2 Tài Còi
Em Bé 3 - 0 Nguyễn Tiến Lâm
Tài Còi 2 - 3 Nguyễn Tiến Lâm

Bảng 12: Nhất Bảng: Hồng Anh | Nhì bảng : Kaze

Hồng Anh 3 - 0 Sầu Thiên Thu
Hồng Anh 3 - 0 Wtf?
Hồng Anh 3 - 0 Kaze
Sầu Thiên Thu 2 - 3 Wtf?
Sầu Thiên Thu 1 - 3 Kaze
Wtf? 2 - 3 Kaze

Bảng 13: Nhất 13: Tễu | Nhì 13: Linda

Linda 0 - 3 Tễu
Linda 3 - 0 Vô danh
Tễu 3 - 0 Vô danh

Bảng 14: Nhất bảng: Longphi Batbai | Nhì bảng: X_man

Tuti 0 - 3 LongPhi Bất Bại
Tuti 3 - 1 X-man
LongPhi Bất Bại 1 - 3 X-man

Bảng 15: Nhất : Vô Thường | Nhì : Xi Măng 

Vô Thường 3 - 1 Xi Măng
Vô Thường 3 - 2 HN_Phiêu Phiêu
Xi Măng 3 - 0 HN_Phiêu Phiêu


Bảng 16: Nhất 16: Black | Nhì 16: Mỹ Đình

Mỹ Đình 3 - 0 Vũ Văn Hoàng
Mỹ Đình 1 - 3 Black
Vũ Văn Hoàng 0 - 3 Black

 

Từ Khóa Cập, nhật, Kết, Quả, vòng, bảng, giải, AoE, Solo, Random, 2014, -, 2, | Online: 1306
Có Thể Bạn Quan Tâm
Các bài viết khác