Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Assyrian

  Tin mới

  Assyrian
  Solo Assy - Cam Quýt vs ChipBoy ngày 23/10/2018
  Assyrian
  Hoàng Mai Nhi vs Yugi ngày 22/10/2018 || BLV: V_Mun
  Assyrian
  Solo Random || Cam Quýt vs BiBi ngày 19/10/2018
  Assyrian
  Cam Quýt vs Chipboy ngày 9/10/2018 || BLV: V_Mun
  Assyrian
  Assyrian
  Solo - Xuân Thứ vs Dương Đại Vĩnh || BLV:V_NHÃ
  Assyrian
  VaneLove vs BiBi ngày 12/09/2018 || BLV: Akiho
  Assyrian
  VaneLove vs Hồng Anh ngày 10/09/2018 || Có BL
  Assyrian
  VaneLove vs Hồng Anh ngày 03/09/2018 || BLV: Akiho